แสดง # 
ชื่อ ฮิต
พิธีวางพานพุ่มอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2561 336
พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 322
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 297
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 300
กิจกรรมจิตอาสา "จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" 338
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย" 259
พิธีถวายบังคมและจุดเทียน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 326
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 255
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 261
ประชุมคณะกรรมการบริหารส่วนราชการระดับจังหวัด จังหวัดภูเก็ต 230
ประชุมรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล 215
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การถอดบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560" 265
ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 290
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 291
พิธีจุดเทียนถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 304
"กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561" 908
"โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" 292
"โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" 311
"Phuket digital innovation summit 2018" 314
"การมอบประกาศเกียรติคุณในการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน" 385
"งานสินค้าเกษตรคุณภาพและมาตรฐานสู่ Phuket : City of Gastronomy" 290
"งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูสุนทรสมณกิจ" 328
"โครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงภัยของการค้ามนุษย์ที่แอบแฝงมากับการท่องเที่ยว" 304
"จังหวัดคุณธรรม สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท" 345
"โครงการรวมพลังจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" 363
"กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2561" 283
"พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล" 328
"'งานสมโภชภูเก็ต 233 ปี" 329
"ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ" 350
"Success to Phuket Smart City" 310
"พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561" 267
"รำลึก 105 ปี พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี" 256
"โครงการฝึกอบรมการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" 325
"วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" 275
"อบรมการใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิ (Smart sign on) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอินเตอร์เน็ตไร้สาย" 300
"กิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561" 312
"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" 288
"LoRa loT by CAT" ตอบโจทย์องค์กรและธุรกิจดิจิทัล 280
"Phuket Say No to Foam" 357
"ประชุมคณะทำงานระดับหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2" 241
"ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ" 262
"โครงการรักษ์อันดามัน ครั้งที่ 10/2561" 335
"ภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา ครั้งที่ 1 มีนาคม 2561" 269
"ร่วมงานสัมนา เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล" 305
"ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน Smartcity data platform จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 1" 335
"ประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม" 335
"กิจกรรม อบจ.สัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561" 310
กิจกรรม"ภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเราครั้งที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2561 " 325
"พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล " 303
กิจกรรมวันที่ 5 ธ.ค.2560 325

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต