แสดง # 
ชื่อ ฮิต
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 166
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 116
เสวนากาแฟยามเช้าสัญจร ณ ไร่วานิช อ.เมือง จ.ภูเก็ต 166
ประชุมผู้บริหาร อปท. ครั้งที่ 6/2562 135
โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 125
การสร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ในระดับอำเภอ ณ ที่ทำการอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 113
เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร ครั้งที่ 11/2562 125
การสร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ในระดับอำเภอ ณ ที่ทำการอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 120
นิทรรศการ การจัดแสดงเครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องจักรกลสาธารณภัยฯ 125
รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล 192
การดำเนินงานจัดโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 160
ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2562 126
ประชุมประจำเดือนสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 6/2562 129
อบรม "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" 128
ประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6/2562 142
ประชุมคณะกรรมการ การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 6/2562 141
โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ 136
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart City Thailand Roadshow จังหวัดกระบี่ 118
เสวนากาแฟยามเช้าสัญจร ครั้งที่ 10/2562 146
อบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนฯ (ระดับตำบล ต.กะทู้ จ.ภูเก็ต) 143
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 227
อบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนฯ (ระดับตำบล ต.ป่าคลอก จ.ภูเก็ต) 114
อบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนฯ (ระดับตำบล ต.ฉลอง จ.ภูเก็ต) 137
พิธีเปิดกรวยถวายราชสัการะน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 131
กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลอง เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดภูเก็ต 140
พิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย 150
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดภูเก็ต 139
พิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 194
พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์และพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดภูเก็ต 362
กิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2562 321
อบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน 290
ประชุมผู้บริหาร อปท.ครั้งที่ 3/2562 219
กิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน 2562 229
กิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ฯ 272
โครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2562 อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 204
รณรงค์โค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 228
พิธีวางพวงมาลาและสดุดี ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2562 231
โครงการ "ระดมพล คนของพระราชา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" 207
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 259
การสร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ ในระดับอำเภอ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 253
ศึกษาดูงานเพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (smart city) 357
เสวนาโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 334
โครงการ Kick off "แยกก่อนทิ้ง" 287
การสร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ ในระดับอำเภอ 331
กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดชายหาดท่องเที่ยว ภายใต้โครงการรักษ์อันดามัน ครั้งที่ 1/2562 319
กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดภูเก็ต 300
กิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชันสากล 2561 จังหวัดภูเก็ต 309
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันชาติ และวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 277
พิธีมอบเสื้อพระราชทาน ในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดภูเก็ต 296
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 304

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต