แสดง # 
ชื่อ ฮิต
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมและกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 159
กิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นแห่งชาติ 2559 253
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 144
กิจกรรมใส่ปุ๋ยต้นปาล์มหลังขาว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา 153
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ออกเสียงประชามติ Big Day 148
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 141
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2559 180
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2559 177
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 155
กิจกรรม 14 South Provincial Statistical Stronger Together 251
กิจกรรม วันวิสาขบูชา 2559 234
เยี่ยมจุดตรวจและแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่ ในช่วงวันหยุดยาว เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2559 168
กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดชายหาดท่องเที่ยว ภายใต้โครงการรักษ์อันดามัน ครั้งที่ 5/2559 335
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2559 162
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี พ.ศ. 2559 332
พิธีวางพวงมาลาและพิธีสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี พ.ศ. 2559 151
กิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2559 371
กิจกรรม OTOP Lovely Phuket ตำนานรักสารสิน 171
กิจกรรม วันมาฆบูชา 2559 197
งานตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 17 294
กิจกรรม Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ 11 ธันวาคม 2558 203
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระศพสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 167
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 204
พิธีเปิดนิทรรศการ "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ จังหวัดภูเก็ต" 177
พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 151
กิจกรรม Big Cleaning Day of Phuket ครั้งที่ 2 172
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2558 110
พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 223
วันครบรอบ 103 ปี จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 253
พิธีเปิดพลับพลาที่ประทับพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 249
กิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ 16 สิงหาคม 2558 225
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 236
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2558 311
การฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแผ่นดินไหวและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2558 236
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2558 233
พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2558 189
กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2558 264
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 352
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี พ.ศ. 2558 233
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2558 310
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2558 219
พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2558 308
พิธีวางพวงมาลาและพิธีสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี พ.ศ. 2558 184
งานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 267
มหกรรมคอนเสิร์ต "เดินหน้าประเทศไทย ร่วมใจปฏิรูป" เพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ 228
กิจกรรม "เก็บขยะชายหาด บริเวณหาดกะรน" จังหวัดภูเก็ต 329
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 356
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 228
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 265
พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะและถวายราชสดุดึเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 381

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.