แสดง # 
ชื่อ ฮิต
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2558 296
การฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแผ่นดินไหวและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2558 214
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2558 215
พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2558 173
กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2558 247
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 331
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี พ.ศ. 2558 217
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2558 292
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2558 200
พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2558 291
พิธีวางพวงมาลาและพิธีสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี พ.ศ. 2558 171
งานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 250
มหกรรมคอนเสิร์ต "เดินหน้าประเทศไทย ร่วมใจปฏิรูป" เพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ 212
กิจกรรม "เก็บขยะชายหาด บริเวณหาดกะรน" จังหวัดภูเก็ต 311
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 338
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 212
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 249
พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะและถวายราชสดุดึเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 361
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557 393
พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 245
กิจกรรม "เก็บขยะชายหาด" จังหวัดภูเก็ต 309
กิจกรรม "กาแฟยามเช้า กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต" 483
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557 331
พิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2557 278
พิธีทำบุญตักบาตรเมืองภูเก็ต"ภูเก็ต ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์" 224
พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา 282
กิจกรรมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 11 จ.ภูเก็ต 269
การประชุมชี้แจงกระจายองค์ความรู้เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และองค์ความรู้หลักธรรมาภิบาล 537
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พ.ศ. 2557 257
หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดภูเก็ตร่วมส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 295
กิจกรรมฝึกซ้อมแผนการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ CMEX-14 480
งานพิธีวันฉัตรมงคล 358

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.