แสดง # 
ชื่อ ฮิต
กิจกรรม วันวิสาขบูชา 2559 220
เยี่ยมจุดตรวจและแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่ ในช่วงวันหยุดยาว เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2559 155
กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดชายหาดท่องเที่ยว ภายใต้โครงการรักษ์อันดามัน ครั้งที่ 5/2559 321
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2559 149
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี พ.ศ. 2559 320
พิธีวางพวงมาลาและพิธีสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี พ.ศ. 2559 142
กิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2559 353
กิจกรรม OTOP Lovely Phuket ตำนานรักสารสิน 162
กิจกรรม วันมาฆบูชา 2559 186
งานตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 17 279
กิจกรรม Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ 11 ธันวาคม 2558 195
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระศพสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 158
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 196
พิธีเปิดนิทรรศการ "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ จังหวัดภูเก็ต" 168
พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 143
กิจกรรม Big Cleaning Day of Phuket ครั้งที่ 2 163
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2558 102
พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 210
วันครบรอบ 103 ปี จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 242
พิธีเปิดพลับพลาที่ประทับพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 236
กิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ 16 สิงหาคม 2558 218
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 228
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2558 302
การฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแผ่นดินไหวและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2558 221
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2558 225
พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2558 178
กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2558 254
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 339
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี พ.ศ. 2558 224
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2558 300
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2558 208
พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2558 298
พิธีวางพวงมาลาและพิธีสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี พ.ศ. 2558 177
งานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 258
มหกรรมคอนเสิร์ต "เดินหน้าประเทศไทย ร่วมใจปฏิรูป" เพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ 218
กิจกรรม "เก็บขยะชายหาด บริเวณหาดกะรน" จังหวัดภูเก็ต 320
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 345
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 219
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 256
พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะและถวายราชสดุดึเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 371
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557 399
พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 250
กิจกรรม "เก็บขยะชายหาด" จังหวัดภูเก็ต 316
กิจกรรม "กาแฟยามเช้า กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต" 490
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557 338
พิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2557 284
พิธีทำบุญตักบาตรเมืองภูเก็ต"ภูเก็ต ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์" 231
พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา 290
กิจกรรมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 11 จ.ภูเก็ต 279
การประชุมชี้แจงกระจายองค์ความรู้เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และองค์ความรู้หลักธรรมาภิบาล 546

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.