แสดง # 
ชื่อ ฮิต
พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์เทสรังสีญาณสัมปันโนนุสรณ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 12
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา2564 29
ประชุมแผนการดำเนินงานระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติกับสำนักงานสถิติจังหวัด ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบ Video conference 543
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติแห่งชาติ 49
ตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลัก ศูนย์ปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 40
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ อธิษฐานดินมงคลโครงการบูรณะปรับปรุงศาลหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต(เมืองใหม่) 70
กรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนและคณะเดินทางมาศึกษาดูงานพร้อมการติดตามปัญหาอุปสรรคความสำเร็จและการทุจริตของการเลือกตั้งท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต 66
กิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (วันจักรี) ประจำปี 2564 57
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 54
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2564 41
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2564 71
ประชุมคณะกรรมการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2564 จังหวัดภูเก็ต 81
รายการ ผู้ว่าฯ รายงานประชาชน ประจำวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-09.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต(สวท.ภูเก็ต) 56
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุุุจริตจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 2/2564 33
ประชุมติดตามและประเมินผลการพัฒนาเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจให้เป็นเมืองน่าอยู่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา Phuket Smart City 30
กิจกรรมสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2564 37
พิธีปลงผมนาค โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ อุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง ประจำปี 2564 33
พิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 69
พิธีบวงสรวงพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 44
กิจกรรมวันมาฆบูชา 2564 46
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนคลองมูดง ชุมชนมะขามคู่ ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 40
กิจกรรมจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้ชื่อกิจกรรม "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 31
ประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2564 54
พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประจำปี 2564 37
ตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน ณ ตำบลฉลอง และตำบลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 23
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 5/2564 25
พิธีเปิดทําการอาคารศาลอุทธรณ์ภาค 8 หลังใหม่ 29
ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมัยสามัญ ประจำปี 2564 27
ประชุมแนวทางการทำงานระหว่างส่วนราชการในจังหวัด ในการนำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสู่การปฏิบัติ ภายใต้การขับเคลื่อนตัวชี้วัดการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ในระดับพื้นที่ 44
ให้คำแนะนำเชิญชวนผู้นำหมู่บ้านและประชาชนในหมู่บ้านอำเภอกะทู้ ร่วมเป็นเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) 43
ประชุมเตรียมการจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2564 41
ให้คำแนะนำเชิญชวนผู้นำหมู่บ้านและประชาชนในหมู่บ้านอำเภอถลาง ร่วมเป็นเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) 43
ให้คำแนะนำเชิญชวนผู้นำหมู่บ้านและประชาชนในหมู่บ้านอำเภอเมืองภูเก็ต ร่วมเป็นเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) 43
ประชุมแผนการดำเนินงานระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติกับสำนักงานสถิติจังหวัด ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ VDO conference สำนักงานสถิติแห่งชาติ 237
พิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรม 49
ประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนมกราคม 2564 48
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ด้านสังคม ครั้งที่ 2/2564 41
ประชุมแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) ในระดับพื้นที่ ผ่านระบบ Video Conference สำนักงานสถิติแห่งชาติ 349
ตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลัก ศูนย์ปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 55
โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ครังที่ 1/2564 จังหวัดภูเก็ต 57
ประชุมชี้แจงโครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog : GD Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services) 53
ประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 12/2562 52
ประชุมคณะกรรมการบริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2563 59
ประชุมการจัดการงาน โครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2564 59
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563 106
พิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ "พ่อแห่งแผ่นดิน" 73
งานสืบชะตาป่าต้นน้ำ - ฉลองฝายมีชีวิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในมหามงคล 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2563 75
ประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 11/2563 68
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นศิริมงคลให้กับปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 63
พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมหน้าพระบรมราชนุสาวรีย์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 72

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต