แสดง # 
ชื่อ ฮิต
เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร ครั้งที่ 11/2562 5
การสร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ในระดับอำเภอ ณ ที่ทำการอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 8
นิทรรศการ การจัดแสดงเครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องจักรกลสาธารณภัยฯ 7
รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล 14
การดำเนินงานจัดโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8
ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2562 7
ประชุมประจำเดือนสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 6/2562 11
อบรม "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" 9
ประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6/2562 10
ประชุมคณะกรรมการ การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 6/2562 11
โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ 14
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart City Thailand Roadshow จังหวัดกระบี่ 5
เสวนากาแฟยามเช้าสัญจร ครั้งที่ 10/2562 15
อบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนฯ (ระดับตำบล ต.กะทู้ จ.ภูเก็ต) 21
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 47
อบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนฯ (ระดับตำบล ต.ป่าคลอก จ.ภูเก็ต) 15
อบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนฯ (ระดับตำบล ต.ฉลอง จ.ภูเก็ต) 13
พิธีเปิดกรวยถวายราชสัการะน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 14
กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลอง เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดภูเก็ต 29
พิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย 25
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดภูเก็ต 24
พิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 40
พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์และพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดภูเก็ต 103
กิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2562 91
อบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน 69
ประชุมผู้บริหาร อปท.ครั้งที่ 3/2562 65
กิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน 2562 54
กิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ฯ 71
โครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2562 อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 63
รณรงค์โค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 69
พิธีวางพวงมาลาและสดุดี ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2562 77
โครงการ "ระดมพล คนของพระราชา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" 76
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 114
การสร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ ในระดับอำเภอ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 108
ศึกษาดูงานเพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (smart city) 124
เสวนาโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 115
โครงการ Kick off "แยกก่อนทิ้ง" 112
การสร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ ในระดับอำเภอ 141
กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดชายหาดท่องเที่ยว ภายใต้โครงการรักษ์อันดามัน ครั้งที่ 1/2562 146
กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดภูเก็ต 125
กิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชันสากล 2561 จังหวัดภูเก็ต 131
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันชาติ และวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 128
พิธีมอบเสื้อพระราชทาน ในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดภูเก็ต 134
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 145
พิธีวางพานพุ่มอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2561 144
พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 154
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 158
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 144
กิจกรรมจิตอาสา "จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" 151
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย" 141

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต