แสดง # 
ชื่อ ฮิต
พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 16
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 17
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 12
กิจกรรมจิตอาสา "จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" 18
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย" 15
พิธีถวายบังคมและจุดเทียน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 16
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 14
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 28
ประชุมคณะกรรมการบริหารส่วนราชการระดับจังหวัด จังหวัดภูเก็ต 13
ประชุมรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล 11
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การถอดบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560" 36
ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 52
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 58
พิธีจุดเทียนถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 56
"กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561" 42
"โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" 56
"โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" 64
"Phuket digital innovation summit 2018" 62
"การมอบประกาศเกียรติคุณในการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน" 81
"งานสินค้าเกษตรคุณภาพและมาตรฐานสู่ Phuket : City of Gastronomy" 34
"งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูสุนทรสมณกิจ" 65
"โครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงภัยของการค้ามนุษย์ที่แอบแฝงมากับการท่องเที่ยว" 58
"จังหวัดคุณธรรม สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท" 54
"โครงการรวมพลังจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" 58
"กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2561" 72
"พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล" 111
"'งานสมโภชภูเก็ต 233 ปี" 64
"ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ" 70
"Success to Phuket Smart City" 92
"พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561" 56
"รำลึก 105 ปี พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี" 53
"โครงการฝึกอบรมการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" 65
"วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" 60
"อบรมการใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิ (Smart sign on) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอินเตอร์เน็ตไร้สาย" 47
"อบรมเผยแพร่นโยบายและแผนระดับชาติ เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็ก" 67
"กิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561" 56
"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" 58
"รักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์กรสะพานปลา" 55
"LoRa loT by CAT" ตอบโจทย์องค์กรและธุรกิจดิจิทัล 55
"Phuket Say No to Foam" 73
"ประชุมชี้แจงฯ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 6 /2561" 54
"ประชุมคณะทำงานระดับหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2" 48
"ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ" 58
"โครงการรักษ์อันดามัน ครั้งที่ 10/2561" 68
"ภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา ครั้งที่ 1 มีนาคม 2561" 50
"ร่วมงานสัมนา เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล" 62
"อบรมเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจ SMEs อุตสาหกรรมขนส่ง" 63
"การสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ" 92
"ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน Smartcity data platform จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 1" 89
"ประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม" 123

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.