แสดง # 
ชื่อ ฮิต
พิธีวางพวงมาลาและสดุดี ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2562 6
โครงการ "ระดมพล คนของพระราชา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" 8
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 24
การสร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ ในระดับอำเภอ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 29
ศึกษาดูงานเพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (smart city) 50
เสวนาโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 46
โครงการ Kick off "แยกก่อนทิ้ง" 38
การสร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ ในระดับอำเภอ 68
กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดชายหาดท่องเที่ยว ภายใต้โครงการรักษ์อันดามัน ครั้งที่ 1/2562 65
กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดภูเก็ต 62
กิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชันสากล 2561 จังหวัดภูเก็ต 58
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันชาติ และวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 61
พิธีมอบเสื้อพระราชทาน ในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดภูเก็ต 66
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 68
พิธีวางพานพุ่มอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2561 73
พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 83
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 87
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 82
กิจกรรมจิตอาสา "จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" 87
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย" 72
พิธีถวายบังคมและจุดเทียน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 85
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 76
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 81
ประชุมคณะกรรมการบริหารส่วนราชการระดับจังหวัด จังหวัดภูเก็ต 55
ประชุมรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล 49
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การถอดบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560" 81
ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 112
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 109
พิธีจุดเทียนถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 101
"กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561" 90
"โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" 114
"โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" 133
"Phuket digital innovation summit 2018" 119
"การมอบประกาศเกียรติคุณในการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน" 143
"งานสินค้าเกษตรคุณภาพและมาตรฐานสู่ Phuket : City of Gastronomy" 82
"งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูสุนทรสมณกิจ" 114
"โครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงภัยของการค้ามนุษย์ที่แอบแฝงมากับการท่องเที่ยว" 102
"จังหวัดคุณธรรม สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท" 119
"โครงการรวมพลังจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" 128
"กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2561" 118
"พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล" 153
"'งานสมโภชภูเก็ต 233 ปี" 108
"ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ" 120
"Success to Phuket Smart City" 128
"พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561" 100
"รำลึก 105 ปี พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี" 98
"โครงการฝึกอบรมการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" 121
"วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" 102
"อบรมการใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิ (Smart sign on) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอินเตอร์เน็ตไร้สาย" 88
"อบรมเผยแพร่นโยบายและแผนระดับชาติ เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็ก" 110

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.