แสดง # 
ชื่อ ฮิต
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2563 2
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2563 5
พิธีถวายพระราชสัการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมตรฐานการช่างไทย" เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 22
พิธีประดิษฐานรูปหล่อสำริดพระยาวิชิตสงคราม 9
ประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2563 10
กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด แหล่งท่องเที่ยว ชุมชนและสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563 14
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2563 61
พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมสาทิศลักษณ์ วันที่ระลึกพระบาทสทเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2563 8
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน คลองมุดง บ้านบ่อแร่ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 11
ประชุมผู้บริหารหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดภูเก็ต 728
ประชุมเตรียมจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 67
เสวนากาแฟยามเช้าสัญจร ครั้งที่ 5/2563 69
กิจกรรมวันมาฆบูชา จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2563 63
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 86
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 84
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 88
งานตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 21 41
ประชาสัมพันธ์และแจกแผ่นพับ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2563 ในการประชุมกรมการจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2563 34
ประชุมกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2563 32
เสวนากาแฟยามเช้าสัญจร ครั้งที่ 4/2563 44
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ครั้งที่ 1/2563 42
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 1/2563 38
กีฬาสีเชื่อมสัมพันธ์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดภูเก็ต MDES-PHUKET สัมพันธ์ 36
ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) 42
พิธีถวายราชสักการะและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2562 53
โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ครังที่ 1/2563 จังหวัดภูเก็ต 58
อบรมสัมนาโครงการสร้างเครือข่ายบูรณาการภาครัฐ เอกชน และประชาชนต่อการสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมในโลกดิจิทัล 48
ประชุมการเตรียมจัดงานของดีภูเก็ต 54
งานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์เทสรังสีญาณสัมปัณโนนุสรณ์และงานกตัญญูรำลึกหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดเจริญสมณกิจ 53
งานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์เทสรังสีญาณสัมปัณโนนุสรณ์ 51
กิจกรรม"วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล" 63
กิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชภิเษก พุทธศักราช 2562 57
กิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาภูมืทัศน์ ทำความสะอาดคูคลอง" เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 49
พิธีถวายราชสดุดีน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 47
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 44
ประชุมเตรียมการจัดงานวันต่อต้านคอรับชั่นสากล(ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2562 56
ประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 11/2562 64
พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระมงกุฎเล้าเจ้าอยู่หัว 58
กิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระมงกุฎเล้าเจ้าอยู่หัว 64
พิธีเปิดโครงการ "อส.ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต" ประจำปีงบประมาณ 2563" 62
พิธีวางพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562" 61
ประชุมส่วนราชการประจำจังหวัดภูเก็ต "เสวนากาแฟยามเช้าสัญจร" 56
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 67
พิธีเปิดงาน "NORTH2 AGRI Trade & Connecting" 58
ประชุมการดำเนินงานโครงการ "สืบสาร อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน" 52
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 74
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 90
กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ถนนเกาะกลาง และจัดระเบียบสายไฟฟ้า" ถวายราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 77
พิธีวางพวงมาลาถวายบังคม หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 66
กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน" 69

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต