แสดง # 
ชื่อ ฮิต
การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการฯ 1
ร่วมสมทบทุนจัดกิจกรรม โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค 18
เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร 21
รายการหนึ่งถ้วยกาแฟ สวท.ภูเก็ต 90.50 MHz 14
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 10
กิจกรรม "รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก" เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 10
โครงการ "สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ" เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 17
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 15
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 9
เสวนากาแฟยามเช้าสัญจร ณ ไร่วานิช อ.เมือง จ.ภูเก็ต 14
ประชุมผู้บริหาร อปท. ครั้งที่ 6/2562 12
โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 11
การสร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ในระดับอำเภอ ณ ที่ทำการอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 11
เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร ครั้งที่ 11/2562 22
การสร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ในระดับอำเภอ ณ ที่ทำการอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 24
นิทรรศการ การจัดแสดงเครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องจักรกลสาธารณภัยฯ 30
รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล 60
การดำเนินงานจัดโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 28
ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2562 20
ประชุมประจำเดือนสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 6/2562 29
อบรม "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" 23
ประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6/2562 26
ประชุมคณะกรรมการ การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 6/2562 35
โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ 31
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart City Thailand Roadshow จังหวัดกระบี่ 16
เสวนากาแฟยามเช้าสัญจร ครั้งที่ 10/2562 30
อบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนฯ (ระดับตำบล ต.กะทู้ จ.ภูเก็ต) 35
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 76
อบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนฯ (ระดับตำบล ต.ป่าคลอก จ.ภูเก็ต) 25
อบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนฯ (ระดับตำบล ต.ฉลอง จ.ภูเก็ต) 22
พิธีเปิดกรวยถวายราชสัการะน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 29
กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลอง เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดภูเก็ต 41
พิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย 40
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดภูเก็ต 36
พิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 65
พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์และพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดภูเก็ต 138
กิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2562 127
อบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน 101
ประชุมผู้บริหาร อปท.ครั้งที่ 3/2562 87
กิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน 2562 78
กิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ฯ 94
โครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2562 อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 86
รณรงค์โค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 98
พิธีวางพวงมาลาและสดุดี ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2562 103
โครงการ "ระดมพล คนของพระราชา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" 100
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 140
การสร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ ในระดับอำเภอ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 135
ศึกษาดูงานเพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (smart city) 152
เสวนาโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 143
โครงการ Kick off "แยกก่อนทิ้ง" 140

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต