แสดง # 
ชื่อ ฮิต
"พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561" 6
"รำลึก 105 ปี พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี" 4
"โครงการฝึกอบรมการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" 4
"วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" 11
"อบรมการใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิ (Smart sign on) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอินเตอร์เน็ตไร้สาย" 7
"อบรมเผยแพร่นโยบายและแผนระดับชาติ เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็ก" 6
"กิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561" 19
"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" 10
"รักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์กรสะพานปลา" 7
"LoRa loT by CAT" ตอบโจทย์องค์กรและธุรกิจดิจิทัล 10
"Phuket Say No to Foam" 16
"ประชุมชี้แจงฯ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 6 /2561" 15
"ประชุมคณะทำงานระดับหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2" 11
"ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ" 18
"โครงการรักษ์อันดามัน ครั้งที่ 10/2561" 25
"ภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา ครั้งที่ 1 มีนาคม 2561" 10
"ร่วมงานสัมนา เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล" 19
"อบรมเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจ SMEs อุตสาหกรรมขนส่ง" 29
"การสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ" 44
"ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน Smartcity data platform จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 1" 37
"ประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม" 54
"กิจกรรม อบจ.สัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561" 35
กิจกรรม"'งานสืบสานประเพณีเกี่ยวข้าวบ้านไม้ขาว" 41
กิจกรรม"ภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเราครั้งที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2561 " 52
"พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล " 51
ประชาสัมพันธ์โครงการเน็ตประชารัฐ 99
ประชุมเตรียมการฯ โครงการ อบจ.สัญจร ครั้งที่ 1 81
กิจกรรม"ภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเราครั้งที่ 2 " 51
กิจกรรม"โครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ " 55
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 59
กิจกรรม"ภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา" 48
กิจกรรมวันที่ 5 ธ.ค.2560 54
กิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ 3 โครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา 63
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 58
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 110
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560 91
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี จิตอาสาเฉพาะกิจ "ทำความดีด้วยใจ" 79
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 73
พิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่จิตอาสาเฉพาะกิจฯ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 106
กิจกรรม "กีฬาโบว์ลิ่ง สานสัมพันธ์ร่วมภาครัฐและเอกชน" 91
กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 75
พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์จังหวัดภูเก็ต 59
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นประจำปี 2560 65
พิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรฯ 76
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 91
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 61
ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 72
โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2560 69
ทำบุญเยี่ยมวัด ประชารัฐร่วมใจ 83
การพัฒนาคุณภาพข้อมูล ในระดับ 14 จังหวัดภาคใต้ 83

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.