แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ผลการสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต 35
ผลการสำรวจความคิดเห็น มหกรรมซีฟู๊ดส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 50
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ จากฐานข้อมูลทะเบียนและการกำหนดแนวทางการจัดทำจากมุมมองและบริบทของพื้นที่ 35
ผลการสำรวจสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิท 19 ด้านเศรษฐกิจ จังหวัดภูเก็ต 145
ผลการสำรวจสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิท 19 ด้านสังคม จังหวัดภูเก็ต 92
ผลกระทบทางสังคมจากการแพร่ระบาดของโรค โควิท19 121
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงานประจำปีของดีภูเก็ต 2563 132
ผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดภูเก็ต 2561 100
ผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดภูเก็ต 2560 235
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงานประจำปีของดีภูเก็ต 2562 322
ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดภูเก็ต 271
รู้ทันหนี้ครัวเรือน 196
เน็ตประชารัฐ จังหวัดภูเก็ต 2560 201
Infographic ที่น่าสนใจ 735
ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมงาน วัฒนธรรมสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561 219
รอบรู้สถิติ น้ำประปา แหล่งน้ำจำเป็นต่อชีวิต 296
สำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย 286

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต