แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ผลการสำรวจความคิดเห็น มหกรรมซีฟู๊ดส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 12
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ จากฐานข้อมูลทะเบียนและการกำหนดแนวทางการจัดทำจากมุมมองและบริบทของพื้นที่ 8
ผลการสำรวจสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิท 19 ด้านเศรษฐกิจ จังหวัดภูเก็ต 96
ผลการสำรวจสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิท 19 ด้านสังคม จังหวัดภูเก็ต 68
ผลกระทบทางสังคมจากการแพร่ระบาดของโรค โควิท19 90
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงานประจำปีของดีภูเก็ต 2563 111
ผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดภูเก็ต 2561 74
ผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดภูเก็ต 2560 206
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงานประจำปีของดีภูเก็ต 2562 299
ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดภูเก็ต 245
รู้ทันหนี้ครัวเรือน 172
เน็ตประชารัฐ จังหวัดภูเก็ต 2560 171
Infographic ที่น่าสนใจ 678
ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมงาน วัฒนธรรมสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561 195
รอบรู้สถิติ น้ำประปา แหล่งน้ำจำเป็นต่อชีวิต 267
สำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย 257

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต