แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ผลการสำรวจความต้องการของประชาชน พ.ศ.2564 (ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล) จังหวัดภูเก็ต 21
ผลการสำรวจความพึงพอใจโครงการเที่ยวปันสุข "กำลังใจเพื่อเจ้าหน้าที่ อสม. อสส.และ รพ.สต." 35
ผลการสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต 61
ผลการสำรวจความคิดเห็น มหกรรมซีฟู๊ดส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต หรอย-ริม-เล 76
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ จากฐานข้อมูลทะเบียนและการกำหนดแนวทางการจัดทำจากมุมมองและบริบทของพื้นที่ 57
ผลการสำรวจสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิท 19 ด้านเศรษฐกิจ จังหวัดภูเก็ต 195
ผลการสำรวจสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิท 19 ด้านสังคม จังหวัดภูเก็ต 120
ผลกระทบทางสังคมจากการแพร่ระบาดของโรค โควิท19 142
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงานประจำปีของดีภูเก็ต 2563 152
ผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดภูเก็ต 2561 131
ผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดภูเก็ต 2560 269
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงานประจำปีของดีภูเก็ต 2562 354
ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดภูเก็ต 292
รู้ทันหนี้ครัวเรือน 222
เน็ตประชารัฐ จังหวัดภูเก็ต 2560 235
Infographic ที่น่าสนใจ 806
ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมงาน วัฒนธรรมสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561 240
รอบรู้สถิติ น้ำประปา แหล่งน้ำจำเป็นต่อชีวิต 324
สำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย 312

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต