แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมงาน วัฒนธรรมสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2564 20
Infographic ที่น่าสนใจ 898
ผลการสำรวจความต้องการของประชาชน พ.ศ.2564 (ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล) จังหวัดภูเก็ต 57
ผลการสำรวจความพึงพอใจโครงการเที่ยวปันสุข "กำลังใจเพื่อเจ้าหน้าที่ อสม. อสส.และ รพ.สต." 47
ผลการสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต 78
ผลการสำรวจความคิดเห็น มหกรรมซีฟู๊ดส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต หรอย-ริม-เล 110
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ จากฐานข้อมูลทะเบียนและการกำหนดแนวทางการจัดทำจากมุมมองและบริบทของพื้นที่ 75
ผลการสำรวจสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19 ด้านเศรษฐกิจ จังหวัดภูเก็ต 242
ผลการสำรวจสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19 ด้านสังคม จังหวัดภูเก็ต 143
ผลกระทบทางสังคมจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด19 166
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงานประจำปีของดีภูเก็ต 2563 183
ผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดภูเก็ต 2561 156
ผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดภูเก็ต 2560 288
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงานประจำปีของดีภูเก็ต 2562 373
ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดภูเก็ต 310
รู้ทันหนี้ครัวเรือน 244
เน็ตประชารัฐ จังหวัดภูเก็ต 2560 260
ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมงาน วัฒนธรรมสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561 255
รอบรู้สถิติ น้ำประปา แหล่งน้ำจำเป็นต่อชีวิต 357
สำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย 333

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต