รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต


050764announce

                      ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน ๕ อัตรา ทั้งนี้ ผู้ใดประสงค์จะสมัคร สามารถ Download ใบสมัคร หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต เลขที่ ๒๒/๓๗-๓๘ อาคารวานิชพลาซ่า ถ.หลวงพ่อ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต สมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ 
-ประกาศการรับสมัคร
-Download ใบสมัคร

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต