กิจกรรม Big Cleaning Day ต้อนรับการเปิดพื้นที่นำร่อง รับนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต (Phuket Tourism Sanbox) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

030664

030664
     

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต