ผลการสำรวจความคิดเห็น มหกรรมซีฟู๊ดส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต หรอย-ริม-เล

180662

roy rim lay 63roy rim lay 63roy rim lay 63roy rim lay 63roy rim lay 63roy rim lay 63roy rim lay 63roy rim lay 63

เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของจงหวัดภูเก็ต สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต บูรณาการร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลเมืองป่าตอง เทศบาลตำบลราไวย์ เทศบาลตำบลฉลอง องค์การบริ่หารส่วนตำบลเชิงทะเล สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดทำ "โครงการมหกรรมซีฟู๊ดส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเพิ่มมูลค่าอาหารซีฟู๊ดและอาหารท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต ให้มีช่องทางและโอกาสทางการตลาดด้านอาหารทั้งภายในและต่างประเทศและเพื่อส่งเสริมอาชีพ การจ้างงานและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์อาหารทะเลและผลิตภัณฑ์จังหวัดภูเก็ต ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม โดยการจัดงานดังกล่าวจจัดขึ้น จำนวน 6 ครั้ง โดยครั้งแรกกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน (ปลายแหลมสะพานหิน) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณพื้นที่สะพานท่าเทียบเรือหาดราไวย์ ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณลานโลมาป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2563 ณ บริเวณสะพานท่าเทียบเรือหาดราไวย์ ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2563 ณ บริเวณลานมังกร ถนนถลาง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต และครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2563 ณ บริเวณลากูน่าโกรฟ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
     

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต