การประชุมการจัดทำผังรายการข้อมูลสถิติทางการของผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product champion)

190960           เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 นายดนุช กัจฉปะรักษ์ สถิติจังหวัดภูเก็ต นางปิยะมาต รับไทรทอง หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำผังรายการข้อมูลสถิติทางการของผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product champion) /ประเด็นปัญหาสำคัญ (Critical Issue)" เพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด และแผนแปลงแม่บทระบบสถิติในระดับพื้นที่ โดยมีนายอาจิน จิรชีพพัฒนา รองผู้อำนวยการสถิติแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธาน ณ โรงแรมบุรี ศรีภูบูติกโฮเต็ล จังหวัดสงขลา การประชุมครั้งนี้มีสถิติจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติเข้าร่วมประชุมจำนวน 60 คน โดยมีทีมวิทยากรจากสำนักบริหารจัดการระบบสถิติ สสช.

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต