กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นประจำปี 2560

180960_2            เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น. นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2560 จังหวัดภูเก็ต มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคเอกชน นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โดยสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ตได้ออกบู๊ทร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดภูเก็ต สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต และหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกบทบาทหน้าที่ของทุกคนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และร่วมสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้หมดไปจากสังคม

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต