ร่วมให้ข้อมูลเพื่อการพัฒนา Smart City Data Platform ในโครงการ IBM Corporate Service Corps

160660           เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 นางสาวธัญวรรณ มีแก้ว นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมให้ข้อมูลเพื่อการพัฒนา Smart City Data Platform ในโครงการ IBM Corporate Service Corps เพื่อทำฐานข้อมูลกลาง สำหรับการใช้งานร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมด้านการลงทุน การท่องเที่ยว สิงแวดล้อม และสังคม ณ ห้องรายา โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต