การพัฒนาคุณภาพข้อมูล ในระดับ 14 จังหวัดภาคใต้

160660          เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 นายดนุช กัจฉปะรักษ์ สถิติจังหวัดภูเก็ต นางสาวธมลวรรณ ณ พัทลุง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ นางปิยะมาต รับไทรทอง หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานถิติจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพข้อมูล ในระดับ 14 จังหวัดภาคใต้ โดยมีนางสาวอุบล โรจน์รัชนีกร ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และนางสาวอุบล หนูเจริญ สถิติจังหวัดพัทลุง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ลำปำรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต