ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย

180760       เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายดนุช กัจฉปะรักษ์ สถิติจังหวัดภูเก็ต นางปิยะมาต รับไทรทอง หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน นางสาวธมลวรรณ ณ พัทลุง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย ให้แก่อาจารย์และนักศึกษา (เจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ) ณ ห้องประชุม 6310 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต