กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 2560

210660          เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายดนุช กัจฉปะรักษ์ สถิติจังหวัดภูเก็ต นางสาวธมลวรรณ ณ พัทลุง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีวันเข้าพรรษา ให้คงอยู่กับสังคมไทยตลอดไป

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต