กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก “ทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”

260660          เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 นางสาวธมลวรรณ ณ พัทลุง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต นักเรียน นักศึกษา และประชาชน กว่า 5,000 คน พร้อมใจสวมเสื้อสีขาวร่วมแสดงพลังประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก “ทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” ประจำปี 2560 โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตต เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง ศูนย์กีฬาสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
       สำหรับ วันต่อต้านยาเสพติดโลก เกิดขึ้นจากมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติ และยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลก ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมกันจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน 
          

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต