กิจกรรมร่วมปลูกต้นไม้ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

170660          เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายสนิท ศรีวิหค,นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางปิยะมาต รับไทรทอง หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ร่วมปลูกต้นมะฮอกกานี, ต้นหลุมพอ,ต้นประดู่,ต้นยางนา ต้นสัก ,ต้นกาหยี ฯลฯ รวมกว่า 300 ต้น ในพื้นที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตนเองได้มีนโยบายในการที่จะพัฒนาพื้นที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีจำนวน 19 ไร่ 3 งาน 55 ตารางวา เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยจะมีการปลูกต้นไม้ ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่และทำการเกษตรโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินการ เป็นการทำการเกษตรแบบอินทรีย์เมื่อ ดำเนินการเรียบร้อย จะเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้ให้ประชาชนนักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจในการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาศึกษาดูงานเรียนรู้ต่อไป

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต