"วาระยามเช้าสัญจร"

140660       เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 นายดนุช กัจฉปะรักษ์ สถิติจังหวัดภูเก็ต นางปิยะมาต รับไทรทอง หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม "วาระยามเช้าสัญจร" เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน ปรึกษาหารือในข้อราชการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัด โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องบูกิตตา แกรนบอลรูม โรงแรมบูกิตตา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต