ประชุมหารือในการจัดทำข้อมูลพื้นฐานจังหวัดภูเก็ต

120660       เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 นายดนุช กัจฉปะรักษ์ สถิติจังหวัดภูเก็ต นางปิยะมาต รับไทรทอง หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมหารือในการจัดทำข้อมูลพื้นฐานจังหวัดภูเก็ต ในด้านประชากร ด้านเคหะ ด้านโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยมี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต