ประชุมชี้แจง/การติดตามงาน ผ่านระบบ VDO Conference ครั้งที่ 5/2560

250560       เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นางสาวธมลวรรณ ณ พัทลุง หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการสถิติ รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อรับมอบนโยบาย ประชุมชี้แจง ติดตามงานและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต