โครงการผู้ว่าฯเยี่ยมศาสนสถาน

190560          เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 นางสาวธมลวรรณ ณ พัทลุง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดภูเก็ต นางปิยะมาต รับไทรทอง หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม โครงการผู้ว่าฯ เยี่ยมศาสนสถาน ณ มัสยิดมูการ่ม ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะพี่น้องประชาชน รับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ โดยมีกำหนดการเยี่ยมศาสนสถานที่สำคัญทั้งสามอำเภอในจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต