กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560

100560          เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 น. นางสาวธมลวรรณ ณ พัทลุง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดภูเก็ต นางปิยะมาต รับไทรทอง หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 “ภูเก็ตรวมใจภักดิ์ รักษ์ป่าตามศาสตร์พระราชา” ณ ป่าสงวนแห่งชาติสวนป่าบางขนุน โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรม เวลา 13.30 น.เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ต้นสักทอง ณ บริเวณ ไปรษณีย์จังหวัดภูเก็ต อีกด้วย 
          

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต