ภาระกิจสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต วันที่ 25 เมษายน 2560

250460                     ภาระกิจสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. นางสาวธมลวรรณ ณ พัทลุง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต 
                     เวลา 9.30 น. นางปิยะมาต รับไทรทอง หัวหน้าฝ่ายวิชาการการสถิติและวางแผน เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน ผ่านระบบ VDO Conference จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ ห้องประชุม สำนักงานสติจังหวัดภูเก็ต
                     เวลา 14.00 น. นางสาวธมลวรรณ ณ พัทลุง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดภูเก็ต นางปิยะมาต รับไทรทอง หัวหน้าฝ่ายวิชาการการสถิติและวางแผน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัด เข้าร่วมการประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุม สำนักงานสติจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต