ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนใหม่

240460      
            เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 นางสาวธมลวรรณ ณ พัทลุง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดภูเก็ต นางปิยะมาต รับไทรทอง หัวหน้าฝ่ายวิชาการการสถิติและวางแผน และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี ต่อ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต