โครงการเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ AAE-1 (Asia-Africa-Europe1) ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

210460       เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560 นางสาวธมลวรรณ ณ พัทลุง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดภูเก็ตและหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเยี่ยมชมโครงการเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ AAE-1 (Asia-Africa-Europe1) ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ณ สถานีเคิลใต้น้ำปากบารา จ.สตูล ทั้งนี้ โครงการ AAE-1 เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ โดย ทีโอที กับกลุ่มลงทุนจากบริษัทโทรคมนาคมชั้นนำระหว่างประเทศ ในการก่อสร้างเคเบิลใต้น้ำความจุสูงระบบแรกที่มีเส้นทางหลักผ่านประเทศไทยเพื่อเชื่อมโยงไปยัง 17 ประเทศ เพิ่มวงจรระหว่างประเทศรองรับบรอดแบนด์ของประเทศและ ทีโอที ให้มีความหลากหลายและเพียงพอต่อการใช้งานในปัจจุบันและระยะยาว ระบบ AAE-1 เป็นเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ 1 ใน 3 ระบบ ที่ ทีโอที ได้รับอนุมัติจาก คสช. เมื่อปี 2557 ปัจจุบันมีความคืบหน้าโดยรวมมากกว่า 85 เปอร์เซ็นต์ และมีกำหนดเปิดใช้งานในส่วนของเส้นทางประเทศไทย-สิงคโปร์ และไทย - ฝรั่งเศส ในไตรมาสสองของปี 2560 ซึ่งนอกจากจะนำมาใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตของลูกค้า ทีโอที แล้ว ทีโอที ยังมีแผนให้บริการวงจรระหว่างประเทศแก่ผู้ให้บริการรายอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล และเป็นช่องทางให้ผู้คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านต่าง ๆ ของประเทศไทย เช่นสถานที่ท่องเที่ยว และสินค้าตามหมู่บ้านชนบทต่าง ๆ ของไทย ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งประเทศให้ดีขึ้น

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต