กิจกรรมสัมมนาพลังเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ Phuket Smart City

310360       เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดภูเก็ต นางปิยะมาต รับไทรทอง หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน นางสาวธมลวรรณ ณ พัทลุง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาพลังเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ Phuket Smart City  ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดขึ้น โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายโชคชัย เดชอมรธัญผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และกลุ่มประชาชนผู้สนใจธุจกิจสตาร์ทอัพเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ณ โรงแรมโนโวเทลโภคีธรา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
       สำหรับงานสัมมนาพลังเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ Phuket Smart City จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 1 เมษายน 2560 โดยภายในงานยังมีกิจกรรมการเปิดตัว ศูนย์ความเป็นเลิศด้านดิจิทัลภูเก็ตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เพื่อสร้างความพร้อมด้านกำลังคน งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านดิจิทัล รองรับการพัฒนาภูเก็ตสมาร์ทซิตี้ และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจต่างๆ ตลอดจนช่วยสร้างระบบนิเวศทางอุตสาหกรรมดิจิทัลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต