ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

300360         เมื่อวันที่ 29 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 นางสาวธมลวรรณ ณ พัทลุง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ และนางปิยะมาต รับไทรทอง หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผนสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากรในการอบรมประชุมชี้แจงโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 : งานแจงนับ ปี พ.ศ.2560 จังหวัดภูเก็ต ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ซึ่งโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เข้าแจงนับสถาประกอบการทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต