ร่างชุดข้อมูล ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ

 

garbage page2
garbage page2

วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์จากชุดข้อมูลกลางเรื่อง “ขยะ”

          จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดเดียวที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะ ได้ขึ้นว่า “ไข่มุกแห่งอันดามัน” มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดปีละหลายแสนล้านบาท แต่การเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังทำให้จังหวัดภูเก็ตประสบปัญหาเรื่องขยะมูลฝอย มีขยะเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ซึ่งควรได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในอนาคต 
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต