การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในระดับพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/60

         เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในระดับพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต โดยมีระเบียบวาระการประชุมในหัวข้อ แผนปฏิบัติการ "การจัดทำข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่" ปีงบประมาณ 2560 ผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ความเป็นมาของการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ (MIS)  

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต