วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560

020360          เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดภูเก็ต นางสาวธมลวรรณ ณ พัทลุง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต และผู้แทนจากหน่วยงานกระทรวงแรงงานและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมวางพานพุ่มถวายพระราชสักการะ เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 จังหวัดภูเก็ต โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต