พิธีเจริญชัยมงคลคาถา และย่ำระฆัง เนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20

130260       เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 นางจุฑามาศ สังข์น้อย เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถา และย่ำระฆัง เนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 ณ วัดวิชิตสังฆาราม ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พระครูปริยัตยานุยุติ ที่ปรึกษาเจ้าคณะตลาดใหญ่ เจ้าอาวาสวัดวิชิตสังฆาราม จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถา และย่ำระฆัง เพื่อแสดงอนุโมทนาสาธุการ เนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ลำดับองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต