การเสวนาเรื่อง"สิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย"

130160       เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการเสวนา ในหัวข้อเรื่อง"สิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย" ณ ห้องจามจุรี โรงแรมภูเก็ต เมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต  โดยมี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายในการประกอบกิจการโรงแรม และความรู้ด้านค่าธรรมเนียมโรงแรม ซึ่งการจัดอบรมแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านข้อกฎหมายในการประกอบกิจการโรงแรมและความรู้ด้านค่าธรรมเนียมโรงแรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นให้ผู้ประกอบกิจการโรงแรมเกิดความเต็มใจในการดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมฯ และดำเนินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการโรงแรมมีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต