ประชุมชี้แจง มอบนโยบายการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดภาคใต้

130160       เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560 นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดภูเก็ต (ผู้แทนสถิติจังหวัดภาคใต้) สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช สถิติจังหวัดระนอง สถิติจังหวัดกระบี่ สถิติจังหวัดพังงา และสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมชี้แจง มอบนโยบายการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดภาคใต้ ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จาก นางนวลนภา ธนศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต