ตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติแห่งชาติและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ผ่านการประชุมทางไกล (Video Teleconference : VTC)

130160       เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560 นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมชี้แจง มอบนโยบายการปฏิบัติงานจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม ผ่าน ระบบ Video Teleconference : VTC ณ สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต