ร่วมหารือประเด็นการส่งเสริมกิจกรรม MICE

221159         เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559 นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดภูเก็ต รอง ผอ.สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ( สสปน.) Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB) และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าพบ นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อหารือประเด็นการส่งเสริมกิจกรรม MICE ซึ่งเป็นหนึ่งใน 4M+S ของจังหวัดภูเก็ต (MICE Medical hub Maritime Manpower + Smart city) ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต