กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

221159          เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต และประชาชนทุกหมู่เหล่ากว่า 1,000 คน ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ร่วมขับร้องเพลงชาติในเวลา 8.00 น. จากนั้นได้กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ แสดงความจงรักภักดี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต