ต้อนรับ นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนใหม่

011059              เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2559 นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เดินทางมายังศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อปฏิบัติราชการเป็นวันแรก โดยมีนายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ ปลัดจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และนางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดภูเก็ตร่วมให้การต้อนรับ โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เข้าสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ก่อนเดินทางเข้าห้องทำงาน โดยนายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมมอบกระเช้าและดอกไม้แสดงความยินดี จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการแก่หัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยระบุว่า จะยังคงสานต่อแนวนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนก่อน ทั้งนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ และนายไมตรี อินทุสุต รวมถึงการมอบอำนาจต่างๆ ขอให้เป็นไปตามเดิม พร้อมกันนี้ขอให้หัวหน้าส่วนราชการทุกแห่งแจ้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข เพื่อดำเนินการต่อไป

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต