กิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นแห่งชาติ 2559

110959       เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2559 นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม ลงนามสัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้าง "จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด" เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นแห่งชาติ 2559 ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต