การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในระดับพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

         เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในระดับพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต โดยมีประเด็นเพื่อพิจารณา ในเรื่องการนำชุดข้อมูลสถิติทางการไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (SWOT) เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมีคุณภาพยิ่งขึ้น ซึ่งคณะทำงานได้ร่วมพิจารณาชุดข้อมูล สามารถนำไปวิเคราะห์ SWOT ได้ มีจำนวน 116 รายการ คิดเป็นร้อยละ72 จากจำนวนชุดข้อมูลทั้งหมด

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต