กิจกรรมใส่ปุ๋ยต้นปาล์มหลังขาว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา

051258             เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมใส่ปุ๋ยต้นปาล์มหลังขาว ซึ่งมีอยู่แห่งเดียวในโลกในป่าเขาพระแทว จ.ภูเก็ต เป็นกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ เขาพระแทวให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต