การดำเนินงาน Phuket Smart City

220659              เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณะทำงานกลั่นกรองและบูรณาการแผนงาน/โครงการ Phuket Smart Cityเข้าพบ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายประเจียด อักษรธรรมกุล และนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือการดำเนินงาน Phuket Smart City ณ ห้องรับรองศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต