กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2559

260659       เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2559 นายสิงห์ชัย ปฐมวานิช หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ และนางปิยะมาต รับไทรทอง หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม "ประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์" 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก บริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมี ข้าราชการ  ทหาร ตำรวจ องค์กรรัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัด นักเรียนนักศึกษา และนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต