กิจกรรม 14 South Provincial Statistical Stronger Together

220559       เมื่อวันที่ 21 - 22  พฤษภาคม พ.ศ. 2559 นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม "14 South Provincial Statistical Stronger Together" (14 สถิติจังหวัดภาคใต้จะเข้มแข็งและก้าวเดินไปด้วยกัน) เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่และบุคลากรของสำนักงานสถิติ 14 จังหวัดภาคใต้ โดยมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาชายหาด กิจกรรมรำวงย้อนยุค และที่สำคัญกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยมี นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ปางเมงรีสอร์ท ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต