กิจกรรม วันวิสาขบูชา 2559

200559       เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2559 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปในจังหวัดภูเก็ต ร่วมไหว้พระฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และร่วมกันสืบทอดหลักคำสอนพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป ณ วัดมงคลนิมิต พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต