สัมมนาโครงการ Phuket smart city ในยุค Digital

010559         เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากร เข้าร่วมสัมมนาโครงการ Phuket smart city ในยุค Digital ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต