เยี่ยมจุดตรวจและแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่ ในช่วงวันหยุดยาว เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2559

170459       เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2559 นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต เยี่ยมจุดตรวจและแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่เสียสละเวลาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ในช่วงวันหยุดยาว เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2559 เพื่อความปลอดภัยของประชาชน พร้อมมอบของที่ระลึกแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจหน้าสนามมวยแอร์พอร์ท แยกสนามบิน ทางหลวงหมายเลข 4026 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.