กิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2559

310359       เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการ เนื่องในโอกาศวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ จวนผู้วาราชการจังหวัดภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต