พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

              เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559  นางจุฑามาศ สังข์น้อย  เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน  และ  นางสาวธัญวรรณ มีแก้ว  นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ข้าราชการสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต เข้ารับเกียรติบัตรผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต