ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว       ตามที่จังหวัดภูเก็ตได้มีประกาศ ฉบับลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านสถิติ) จำนวน ๑๘ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ระยะเวลาการจ้างสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ รายละเอียดดังนี้ 
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก รายละเอียดดังนี้ 
       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว และขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกฯ รายละเอียดดังนี้
       ประกาศเรียกบุคคลจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดดังนี้

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต