การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลสรุปจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2559

         เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดภูเก็ต ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานจัดทำข้อมูลสรุปจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลสรุปจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เพื่อจัดทำสรุปข้อมูลพื้นฐานจังหวัดภูเก็ต (3 ภาษา ไทย อังกฤษ จีน) เช่น ข้อมูลทั่วไปจังหวัดภูเก็ต ตารางข้อมูลสถิติระดับพื้นที่ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน แผนที่และสถานที่สำคัญจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น ความก้าวหน้าภาพรวม 95% จัดทำแผ่นพับในรูปแบบ infographic คาดว่าต้นฉบับจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต