งานตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 17

11-12-58       เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 นายสิงห์ชัย ปฐมวานิช หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 17 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านสถาปัตยกรรม ประเพณี วิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นของเมืองภูเก็ตให้คงอยู่สืบไป โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนจังหวัดภูเก็ตร่วมกิจกรรม ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี ถ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 บริเวณย่านการค้าเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต