การเสวนาโครงการพัฒนาภูเก็ตให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้

         เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้แทนรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล เข้าร่วมเสวนาโต๊ะกลมตามโครงการพัฒนาภูเก็ตให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ ตามแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดภูเก็ต โดยมีรองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกลุ่มอันดามัน และภาคีที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเสวนาด้วย ณ ห้องประชุมอันดามัน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต